Address

Ukraine 02093, Kyiv, 26D, Boryspilska Str.

Postal and legal address

02093, Kyiv, 59, Y. Lytvynskogo st.

Storage address

Kyiv region, Obuhiv city, Yabluneviy microdistrict

Telephone

+38 (098) 961-88-49

+38 (050) 468-48-95

E-mail

Business hours

Monday-Friday 8:30-17:00