Address

Ukraine 02093, Kyiv, 26D, Boryspilska Str.

Postal and legal address

02093, Kyiv, 59, Y. Lytvynskogo st.

Storage address

Kyiv region, Obuhiv city, Yabluneviy micro district

Telephone

(044) 566-94-51

(044) 566-94-52

(044) 566-94-53

+38 (098) 961-88-49

+38 (050) 468-48-95

E-mail

Business hours

Monday-Friday 8:30-16:30